Sunds Pensionistforening er en forening for 

 førtidspensionister, efterlønnere,

 og folkepensionister samt personer der er 60+.

 I Sunds og omegn.


 Foreningen tæller pt. 586 medlemmer.


 Det koster 100 Kr. om året at være medlem af   foreningen.


 Kontingent kan indbetales til bank:

           reg. 7613, konto 2009861.


 MobilePay: nr :

          98271.


 Man kan også betale kontant til en af   bestyrelsen.


   Husk at angive medlemsnummer

   ved begge betalingsformer.


 Ved arrangementer med spisning, samt   busture er tilmelding fra 2020, og fremover   bindende, og betaling skal falde ved   tilmelding.


 ved  tilmelding efter seneste tilmeldingsfrist   til vore arr.med mad , eller busture, kan man   ikke deltage i spisning, man kan godt   deltage i arrangementet,evt. til en reduceret   pris.


 Ved tilmelding til alle arrangementer oplys   venligst medlemsnummer.


 Man er først tilmeldt arr. når betaling er   registreret


                                                            

                             November 


                                               29. November

                         Julefrokost i Sunds forsamlingshus.

     Endelig kan vi igen afholde vores populære julefrokost.

     Fra kl. 12.00 til kl. ca. 17.00 afholder vi årets julefrokost.

                      Musikken leveres af Kim Bernt Jensen.

     Vi spiser en god julefrokost, juletræet er tændt og der                     julehygges, danses m.v. 

     Man medbringer selv tallerkener, bestik, glas og kaffeservise.

     Pris. 200 kr.  Tilmeldingen er bindende.  tilmelding senest       d. 22. november.

____________________________________________________


                                       December

                                                    Onsdag d. 1. december

           Julebanko spil i sunds forsamlingshus kl. 19.00

                 vi spiller 20. spil, hvor vi her i december har nogle                                   fine julegevinster. I spil 20 er der prøv lykken,                                                hvor man kan vinde op til 1000. kr.

                                                   Der er gratis kaffe.

____________________________________________________

    Sunds pensionistforening´s bestyrelse.

  Ønsker alle en rigtig glædelig jul, samt et rigtigt godt nytår.

 


____________________________________________________


                                   Januar. 2022.


                                          Onsdag d. 5. Januar.

                       Banko i Sunds forsamlingshus. kl. 19.00

          Der spilles 20. spil.  Spil 20. prøv lykken, her kan man                                                vinde op til 1000. kr. 

                                            Der er gratis kaffe.


                                    Tirsdag d. 11. januar.

                          Vi afholder vores generalforsamling.

                        Kl. 12.45. starter vi med gratis spisning.

                Medbring hertil kop, glas, tallerken og bestik.

                    Tilmelding til spisning, senest d. 4. januar.

               Selve generalforsamlingen begynder kl. 14.00


                                 dagsorden ifølge vedtægterne.

  1. Valg af dirigent.

  2. Valg af stemmetællere.

  3. Formandens beretning.

  4. Foreningens reviderede regnskab, v/ kassereren.

  5. Forslag fra bestyrelsen, herunder fastlæggelse af kontingent.

  6. Forslag fra medlemmer.

  Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være      formanden i hænde senest 8. dage før generalforsamlingen.

  7. der vælges 3. bestyrelsesmedlemmer.  

  På valg er Lillian Bendixen, Kalle Nielsen og Arne Reimers.

  8. Valg af suppleanter.

  På valg er Inga Hansen og Svend Aage Kristensen.

  9.  Valg af revisor.

  På valg er Ruth Søndergaard.

  10. Valg af revisorsuppleant.  (er valgt på generalforsamlingen d.      31/8.

  11. Eventuelt.