Sunds Pensionistforening er en forening for 

 førtidspensionister, efterlønnere,

 og folkepensionister samt personer der er 65+.

 I Sunds og omegn.


 Foreningen tæller pt. 538 medlemmer.


 Det koster 150 Kr. om året at være medlem af   foreningen.


 Kontingent kan indbetales til bank:

   Bank: Arb. Landsbank: reg. 5383 Konto. 0244143.

    Mob. Pay: nr.  98271      

         


 Man kan også betale kontant til en af   bestyrelsen.


   Husk at angive medlemsnummer

   ved begge betalingsformer.


 Ved arrangementer med spisning, samt   busture er tilmelding fra 2020, og fremover   bindende, og betaling skal falde ved   tilmelding.


 ved  tilmelding efter seneste tilmeldingsfrist   til vore arr.med mad , eller busture, kan man   ikke deltage i spisning, man kan godt   deltage i arrangementet,evt. til en reduceret   pris.


 Ved tilmelding til alle arrangementer oplys   venligst medlemsnummer.


 Man er først tilmeldt arr. når betaling er   registreret


Arrangementer i SPF.

VELKOMMEN I SPF.

__________________________


_______________________________________

November 2023

__________________________

Mandag d. 27/11.

Vi afholder vores dejlige julefrokost i Forsamlingshuset.

vi julehygger der er amerikansk lotteri, dans m.v.

Musik. Kim Bernt Jensen.

Maden er i år fra J:K Dinner i Sunds

medbring kop, glas, tallerken og bestik.

Kun for medlemmer.

Prisen er Kr. 250,-  tilmelding og betaling senest d. 20. november Tilmeldin gælder kun ved betaling.

________________________________

December 2023.

--------------------------------------------------------

torsdag d. 30/11 og fredag d. 1/12 

juletur til Nordtyskland i samarbejde med Brøchners busser og Riis Rejser arrangerer Spf. 2-dages busrejse til julemarkeder i Lübeck og Hamburg. afgang fra Sunds kl.07.30 torsdag og hjemkomst Sunds fredag aften

incl. aftensmad og morgenbuffet pris kr. 1195,- Kun for medlemmer.

tilmelding senest d. 18/10 til Arne Reimers på tlf. 4021 1921

________________________________

Onsdag d. 6/12.

Julebankospil i forsamlingshuset kl. 19.00

der er mange fine julegevinster.

alle er velkomne

gratis kaffe og småkager.

________________________________

Januar 2024

________________________________

Onsdag d.3/1.

Banko i forsamlingshuset kl. 19.00

Gratis kaffe.

Alle er velkomne

________________________________

Tirsdag d.16/1.

Generalforsamling i Forsamlingshuset.

Kl. 13.00 starter vi med gratis spisning.

Tilmelding til spisning senest d. 9. januar.

Selve generalforsamlingen begynder kl. 14.00.

fra kl. 12.00 kan man betale kontingent - 150.Kr. 

Generalforsamling:

Dagsorden ifølge vedtægterne.

   1 . Valg af dirigent.

  2 . Valg af stemmetællere.

  3 . Formandens beretning.

  4 . Foreningens reviderede regnskab v/ kassereren.

   5 . Forslag fra bestyrelsen, herunder fastlæggelse af kontingent.

   6 . Forslag fra medlemmer.

   Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være       formanden i hænde senest 8. dage før generalforsamlingen.

   7 . Der vælges 3 bestyrelsmedlemmer. På valg er

         Inga  Hansen.

         Kalle Nielsen.

         Arne Reimers.

   8 . Valg af suppleanter. På valg er.

         Bodil Møller. og Svend Skorstengaard.

   9.   Valg af revisor. På valg er.

          Egon Søndergaard.

  10.   Valg af revisorsuppleant. På valg er.

           Erland Maul.

  11.      Eventuelt.

________________________________