Sunds Pensionistforening er en forening for 

 førtidspensionister, efterlønnere,

 og folkepensionister samt personer der er 60+.

 I Sunds og omegn.


 Foreningen tæller pt. 574 medlemmer.


 Det koster 100 Kr. om året at være medlem af   foreningen.


 Kontingent kan indbetales til bank:

           reg. 7613, konto 2009861.


 MobilePay: nr :

          98271.


 Man kan også betale kontant til en af   bestyrelsen.


   Husk at angive medlemsnummer

   ved begge betalingsformer.


 Ved arrangementer med spisning, samt   busture er tilmelding fra 2020, og fremover   bindende, og betaling skal falde ved   tilmelding.


 ved  tilmelding efter seneste tilmeldingsfrist   til vore arr.med mad , eller busture, kan man   ikke deltage i spisning, man kan godt   deltage i arrangementet,evt. til en reduceret   pris.


 Ved tilmelding til alle arrangementer oplys   venligst medlemsnummer.


 Man er først tilmeldt arr. når betaling er   registreretSå er vi så småt startet op igen i Sunds Pensionistforening.

Nogle af vore faste hold er startet op og vil køre frem til sommerferien.

Efter ferien giver vi den "fuld skrue" og starter alle vore hold op.

                                                              

                               Allerede her i juni starter vi med vore 2. Samsøture.


Første tur er på onsdag d. 16. juni, der er 53. deltagere på denne tur.

tur nummer 2 er tirsdag d. 22. juni, her deltager også 53. personer.

Vi starter for alvor op med vores åbent hus arrangement Lørdag d. 14. August fra kl. 10. til kl. 12. i møde 1 i multihallen i sunds, ( vi glæder os til at se jer, gamle som evt. nye medlemmer. ) alle er velkomne.

                                                           

                                                               

                                                       Tirsdag d. 31 august.


                           Vi afholder vores forsinkede 2020 generalforsamling.Kl. 12.45, starter vi med gratis spisning, MEDBRING KOP,GLAS,TALLERKEN OG BESTIK.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

1. Valg af dirigent.

2. Valg af stemmetællere.

3. Formandens beretning.

4. Foreningens reviderede regnskab v/ kassereren.

5. Forslag fra bestyrelsen herunder fastlæggelse af kontingent.

6. Forslag fra medlemmer. Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8. dage før generalforsamlingen.

7. Der vælges 4. bestyrelsesmedlemmer.

På valg er. Ella Bøgsted, Kirsten Johnsen, Bent Mouritsen og Svend Skorstensgaard.

8. Valg af suppleanter.

På valg er. Inga Hansen og Svend Aage Kristensen.

9. Valg af revisor.

På valg er Svend Agergaard.

10. Valg af revisorsuppleant.  Ny person vælges.

11. eventuelt.